Informace o tom, že by Správa NP Šumava nechávala sledovat návštěvníky prostřednictvím mobilních telefonů je podle mluvčího Správy Jana Dvořáka nepřesná. „Průzkum primárně neprováděla Správa parku, ale T-Mobile spolu s firmou KPMG. V tuto chvíli je hotov pouze pilotní projekt, který měl ukázat, co vše je možné zjistit na základě analýzy zbytkových dat mobilních telefonů," uvedl mluvčí parku.


Podle ředitele Správy Pavla Hubeného data získaná krátkodobou studií nejsou zcela tím pravým, co by Správa potřebovala. „Neříkají nám totiž, kolik lidí sem jezdí kvůli přírodě a kolik kvůli jiným aktivitám," zdůraznil ředitel Hubený. Získaná data prý vypovídají pouze o pohybu turistů na Šumavě. „Nicméně i to je pro Správu dobrý ukazatel, protože bychom mohli být schopni analyzovat, co z toho je transit, co jsou dlouhodobější a intenzivnější návštěvy území, kdy a kde je návštěvnost vyšší," dodal. Pokud se průzkum zpracovával ve velkém a pro větší území, záleželo by podle Pavla Hubeného i na tom, jak by se pak data lokálně oddělovala.

Nabídka na dlouhodobé sledování není časově omezena. "Zatím nemáme přesně stanoveno, jaké výsledky bychom chtěli získat a ani to, kde bychom na projekt vzali peníze, protože nabídka je za dva miliony korun. Než bychom do něčeho podobného šli, musíme mít hotovu v první řadě podrobnou analýzu, jaká data vlastně chceme získat," potvrdil dále Pavel Hubený.


Správa by analýzou dat z mobilních telefonů mohla získat přehled o počtu lidí, kteří Šumavou pouze projedou, kolik se jich naopak zdrží na víkend nebo na delší dobu, i to, jaké lokality preferují jak pěší, tak i cyklisté.


Ředitel Správy Pavel Hubený připouští, že ne všem návštěvníkům Šumavy se může líbit, že by jejich pohyb někdo monitoroval prostřednictvím mobilního telefonu. „Způsob analýzy zbytkových dat z mobilních telefonů je vcelku běžný, nicméně ani my nejsme zatím zcela rozhodnuti, zda do dlouhodobého průzkumu skutečně půjdeme," podotkl Pavel Hubený.

Podle něho není užitnost získaných dat pro Správu stoprocentní. „Budeme vědět, kde se lidé více kumulují, v jakém období, možná to přinese další nové informace navíc. Ale v zásadě sami z terénu víme, jak to je, byť nám chybějí konkrétní přesná data v čase a v území. V konečném důsledku by získaná data nebyla natolik důležitá pro ochranu přírody, jako spíše pro podnikatele na Šumavě. Každopádně zatím nejsme tak daleko, abychom řekli, ano, půjdeme do toho," zdůraznil Pavel Hubený s tím, že byť se jim nabídka líbí, dosud ji neakceptovali. „Že bychom to vyloženě potřebovali k životu, to ne," dodal. Správa se zatím nezabývala ani tím, že by z veřejných či sdružených prostředků hradila průzkum dat mobilních telefonů návštěvníků parku, kteří operátorovi platí za zcela jiné služby, než je obchodování s daty z jejich přístrojů.

Data, která má Správa k dispozici z oblasti Lipenska a Kvildska, pocházejí ze studie, kterou loni objednal bývalý ředitel Správy Jiří Mánek a za kterou Správa zaplatila údajně do dvou set tisíc korun. Podle Jiřího Mánka už jen studie přinesla zajímavá data. Správa si zadala pilotní studii, která měla ověřit návštěvnost zatím jen ve dvou vybraných oblastech. Navíc se sběr dat uskutečnil za omezené období kolem Vánoc až Nového roku. "V projektu jsme chtěli pokračovat, ale v jaké je to nyní fázi, o tom informace nemám," připustil bývalý ředitel Správy.

Pokud by se současné vedení parku rozhodlo nabídku akceptovat a projekt realizovat v rozsáhlejším měřítku, podle Jiřího Mánka by se určitě nejednalo o celoroční sledování. "Předpokládám, že by se to spíše týkalo turistických špiček, jinak by to stálo velké peníze. Proto byl záměr se zaměřit na období, kdy skutečně návštěvníci na Šumavě jsou. Metodiku jsem připravoval ještě já a počítal jsem v ní s tím, že by tento průzkum byl doplněný ještě o terénní průzkum na základě dat získaných pracovníky Správy a se zapojením studentů. A to by vycházelo skutečně na asi dva miliony korun," zvažuje Jiří Mánek.

Důvodem, proč Správa ještě za vedení Jiřího Mánka o podrobnějším monitoringu uvažovala, byla neexistence skutečně exaktních dat o počtu návštěvníků Šumavy. "Zatím se jedná spíše o velmi hrubé odhady. Ale tohle je naprosto přesné a spolehlivé a navíc je velmi zajímavé, odkud lidé na Šumavu přijíždějí. Ze studie, kterou má Správa k dispozici, například vyplývá, že na Šumavu jezdí více lidé z Plzeňského než z Jihočeského kraje. A zajímavé je i to, že návštěvníci Lipenska už do dalších lokalit příliš nezajíždějí, zatímco ti, kteří přijedou na Modravu, dojedou se ve většině případů podívat i na Lipno. Dá se tedy určit i pohyb návštěvníků i lokality, které více vyhledávají. Pokud by se tedy podařilo rozložit monitoring do celého roku, získal by tím region i Správa přesnější a hlavně skutečná data o návštěvnosti," podotkl Jiří Mánek.

Připustil také, že s ohledem na finanční náročnost dlouhodobé studie by k ní Správa přistoupila jen za podmínky, že by se jí podařilo zajistit financování z jiných, než z vlastních zdrojů. „Hovořil jsem o takové možnosti i s hejtmany obou krajů, které samozřejmě taková možnost zajímala, takže pokud bychom do podobného projektu šli, pak by se jednalo o sdružení prostředků. Ale abychom se měli o čem bavit, co vše je možno monitoringem zjistit, proto jsme nechali udělat tu studii. Pravdou je, že jsme nemysleli ani tak na místní podnikatele, ale spíše na kraje, pro které to může být hodně zajímavý projekt," uzavřel bývalý ředitel Správy Jiří Mánek.