„Zatím nemáme přesné výsledky, ale je jisté, že houba už kůrovce napadla. V letošním roce tak budeme s rozšiřováním této houby pokračovat,“ řekl František Krejčí.
Celý proces, který by měl lýkožrouta smrkového zahubit, je poměrně složitý. Zjednodušeně lze říci, že bude kůrovec, jež je ve stádiu žlutého či hnědého brouka, napaden. Až vyletí, bude již infikován a měl by houbu přenést na další generace. Ty budou poté zničeny již v zárodku.
S těmito prvními výsledky je spokojen i ministr životního prostředí Martin Bursík, který včera společně s poslankyní Kateřinou Jacques navštívil oblast Trojmezné a Kalamitní svážnice.

Více v tištěném vydání v sobotu 9. srpna 2008.