Týdenní pobytová akce byla určena dětem ve věku od 6 do 16 let se zájmem o první pomoc. Děti čekal nejen odborně zaměřený program teoretické i praktické výuky zdravovědy a první pomoci, ale také hry i zajímavý host.

Během pobytu za dětmi přijela Andrea Tajanovská, která dětem umožnila fyzicky pocítit obtíže spojené se stářím prostřednictvím speciálních simulačních pomůcek jako jsou např. Parkinsonovské rukavice, geronto-oblek nebo brýle simulující zrakové vady. Děti se rovněž dozvěděly, jak seniorům a lidem se zdravotním postižením ulevit od potíží souvisejících se sníženou hybností či jak pomoci při sebeobsluze.

Na děti čekal také celodenní výlet, který tentokrát směřoval do Albrechtic a zároveň si při něm procvičily první pomoc v terénu a transport raněných.

Závěr pobytu byl věnován vyhodnocení a rozloučení. Rádi bychom tímto poděkovali dětem za příjemně strávený čas, jejich rodičům za důvěru a všem našim partnerům za spolupráci.

Martina Vondrušková