Páté místo si pak přivezli Vacovští. „Děti byly moc šikovné. Alespoň to, co jsem viděla, mě potěšilo. Byla jsem se podívat na Husinecké na stanovišti transportu, kde museli zraněného dát na provizorní nosítka a přepravit jej patnáct metrů. Děti postupovaly koordinovaně, každý přesně věděl, co má dělat, opravdu to byl výborný výkon,“ hodnotí ředitelka prachatického Červeného kříže Zuzana Pelikánová. Stejně tak si ale podle ní velice dobře vedli i Vacovští. „Ty jsem pozorovala na stanovišti první pomoci. Všichni se opravdu snažili,“ doplnila.

V pondělí reprezentovalo Prachaticko na krajském kole čistě dívčí družstvo starších žákyň ze základní školy z Husince ve složení Lenka Kunová, Adéla Podlešáková, Tereza Kolářová, Lucie Kolafová a Veronika Kunová, které v okresním kole v Prachaticích minulý týden skončilo na prvním místě. „Obě umístění hodnotím kladně, jak v Prachaticích při okresním, tak ve Strakonicích při krajském kole,“ poznamenala k výsledku hlídky mladých zdravotníků z Husince vedoucí kroužku Jiřina Dvořáková. I když z hlediska organizace a pořadatelského zajištění by plusové body přičetla spíše Prachatickým, druhé místo v krajském kole má z hlediska vyšší úrovně zúčastněných hlídek a konkurence větší váhu.

Ani nejlepší hlídce z Prachaticka se nevyhnula menší opomenutí. „Trochu mi vadilo, že si děvčata na jednom ze stanovišť zapomněla před začátkem nasadit rukavice, i když to vědí, protože stejná chyba je minulý rok v okresním kole připravila o první místo. Zapomněly i zajistit tepelný komfort pacienta, na což se v poslední době klade větší důraz, ale většina chybiček pramenila z určité nervozity při soutěži,“ komentuje výkon děvčat z Husince jejich vedoucí.

A jak připomněla, stříbrná příčka v krajském kole byla vynikajícím rozloučením pro současné starší družstvo mladých zdravotníků v Husinci. „Děvčata spolu vlastně jsou už od čtvrté třídy, soutěžila už i v mladší kategorii, ale letos končí. Už loni skončila na druhém místě, takže jsou opravdu hodně šikovné,“ dodává Jiřina Dvořáková.

Zájem o kroužek ve škole je. Každý rok se daří z Husince vyslat na okresní soutěž zástupce jak za mladší, tak starší žáky, byť se jedná z devadesáti procent o dívčí hlídky. „Pokud se ve třídě najdou zájemci, většinou to pak spolu vydrží i několik let, jako se to podařilo u dívek, které letos končí. U mladších žáků jsme letos měli kroužek rozšířený o děvčata, která si to chtěla vyzkoušet, ale pak bývá trochu problém, koho vybrat na soutěž, protože i když máte třeba osm dětí, soutěžní družstvo smí být pouze pětičlenné. Nicméně problém s dostatkem dětí, které by reprezentovaly školu na soutěži hlídek mladých zdravotníků, rozhodně nemáme,“ říká Jiřina Dvořáková.

Úspěchu družstva mladých zdravotníků z Husince si cení Eva Zemanová, ředitelka Základní školy Mistra Jana Husa. Byť na fakt, že jejich děti jsou mezi hodnocenými družstvy, si v Husinci již zvykli. „Naše družstvo se pravidelně umísťuje na předních místech, takže dívky jen potvrdily, že umějí, znají a mají dobré vedení,“ připustila ředitelka školy s tím, že je to zásluhou vedoucí kroužku Jiřiny Dvořákové.

Kromě kroužku mladých zdravotníků na výchovu žáků v oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci pamatují i v rámci školních osnov. „V podstatě celými osnovami se zdravověda prolíná, nicméně máme zahrnuty přímo i samostatné hodiny, které se věnují tématice zdravovědy,“ dodala Eva Zemanová.