„V době mobilních telefonů a dalších komunikačních vymožeností je trend, aby každý občan měl svého strážníka, jako tomu bylo za první republiky, nemožný a nadbytečný,“ domnívá se Novotný. Včetně jeho osoby má prachatická městská policie pro přímý výkon služby k dispozici celkem šestnáct strážníků. „Činnost městské policie by měla spočívat především v prevenci. To s sebou nese, aby byli strážníci vidět v ulicích a lidé věděli, že se mohou po celých dvacet čtyři hodin na někoho obrátit. To si myslím, jsme i v šestnácti lidech schopni zvládnout, nicméně nemůžeme přebírat záruku za trvalou bezpečnost, od toho je tu především Policie České republiky,“ tvrdí ředitel Městské policie v Prachaticích.
Fakt, že lidé v Prachaticích městské strážníky dlouhodobě vnímají a jsou na ně zvyklí, dokládá i využívání linky tísňového volání městské policie 156. „Za to jsem rád, protože bez spolupráce s občany se neobejdeme. V úplných začátcích jsme měli za týden pět oznámení. I teď se stane, že jsou dny a noci klidné bez oznámení, ale jinak drtivá většina výjezdů strážníků je na základě oznámení od občanů a řadu z nich pak přepracujeme na přestupky nebo na trestné činy, které předáváme Policii České republiky. Vlastní činností je městská policie schopna odhalit v rámci činnosti obyvatel proti veřejnému pořádku nebo majetku zhruba čtyřicet procent případů, zbytek je díky obyvatelům,“ chválí vnímavý přístup Prachatických k dění kolem nich Ivo Novotný.
Nárůst hlášení i rozšíření kamerového systému si před časem vyžádalo navýšení počtu strážníků, přesto podle Iva Novotného snaha docílit stavu, že by každý občan znal svého strážníka, je přeceňována. Podle ředitele prachatické městské policie je podstatné, aby po celých dvacet čtyři hodin měli obyvatelé možnost se obrátit na městské strážníky bez ohledu na to, zda slouží právě ten jejich strážník. Připouští ale, že znalost místního prostředí je pro funkčnost služby strážníků důležitá. Strážník bývá občas prvním, na koho se obracejí turisté s otázkou, kde najdou tu kterou ulici nebo instituci. „Hraje to určitě velkou roli, ať už jde o hlídky v terén, nebo u kamerového systému na služebně. Znát nejen prostředí, ale i lidi, se vyplácí zejména při sledování monitorů jednotlivých kamer. Pokud strážník zná některé známé firmy, někdy dokonce jen podle stylu chůze a zaregistruje je na monitoru, může jejich pohyb a chování lépe sledovat a předejít tak případnému páchání přestupků upozorněním hlídky v terénu,“ vysvětlil Novotný.