„Jedná se o odstraňování povodňových škod z letošního léta,“ informoval tiskový mluvčí organizace Pavel Halla.

Nutné práce s sebou přinesly i patnáctidenní výluku, cestující si oddychnou v pondělí večer.
„Výluka řeší opravu železničního svršku a spodku, a to včetně přejezdů. V dopravně Bavorov je prováděna celková oprava kolejiště a odvodnění stanice a nástupištních hran. Z Bavorova do Strunkovic nad Blanicí je nutné opravit železniční svršek a zaplavený přejezd, zároveň opravíme i odvodnění v okolí přejezdu,“ přiblížil část prací tiskový mluvčí.

V dopravně Husinec bylo nutné opravit vjezdovou výhybku a odtěžit znečištěné štěrkové lože. Na trati z Husince do Prachatic pak odborná firma opět opravuje svršky a spodky, vkládá odvodňovací žlaby a opravuje přejezd.

„Pro cestující byla po celou dobu výluku připravena náhradní doprava, a to autobusy. Jsme si samozřejmě vědomi, že výluka je omezením pro cestující, ale jedná se opravdu o nutné opravy po povodních,“ doplnil tiskový mluvčí Správy železniční a dopravní cesty.