Úřad totiž v pondělí spustil on-line rezervační systém, který je na jednotlivých přepážkách už od prosince doplněn systémem vyvolávání. Podle slov Jana Tůmy, tajemníka Městského úřadu ve Vimperku, dojde nejen ke zkvalitnění, ale především ke zrychlení služeb na odborech dopravy a vnitřních věcí. „Hlavně zregulujeme fronty, které vznikají na odboru dopravy,“ uvedl Jan Tůma.

Na obou odborech je vyvolávací systém, kde si klient zvolí, co chce vyřídit a vytiskne si lístek. Přes internet si ale navíc zarezervuje čas a nebude muset čekat, než na něj přijde řada. Na úřadě jen zadá v kolonce „Klienti objednaní přes internet“ PIN, který získal při on-line rezervaci termínu, a bude systémem automaticky zařazen do fronty klientů s vyšší prioritou. Rezervace je možná na webu města Vimperk. Vytisknout si lístek po zadání PIN je možné nejdříve 10 minut před přiděleným časem objednání a nejpozději 10 minut po něm.

„V současné době jsou k dispozici na odboru dopravy tři přepážky, které pro služby registru vozidel a dvě přepážky pro řidičské průkazy. Každý den je vyčleněn jeden pracovník odboru, který musí koordinovat klienty, čekající ve frontě. Ti totiž nedodržují předepsané odstupy, někteří dokonce nemají ani roušku. „Od rezervačního systému očekáváme, že se nám podaří zregulovat fronty tak, aby je nikdo koordinovat nemusel, zkrátí se doba čekání a občané i pracovníci vyřídí žádosti v menším napětí,“ přeje si Lenka Černá, vedoucí odboru dopravy.