Místo plotu otevřený výhled, místo silnic drť, místo garáží, jídelny a hospodářských budov jen prázdné místo. Jediné, co dnes připomíná jednu historickou etapu obce spojenou s existencí roty pohraniční stráže, je ubytovací budova při vjezdu do areálu vedle objektu obecního úřadu.


Demolici areálu stihla firma včas a k prvnímu červenci předala Správě vyklizený areál. Na ten už existují konkrétní plány, s nimiž hodlá obec Kvilda zásadně změnit vzhled celého místa.


Ulevit se má podle plánů především centrální parkovací ploše uvnitř obce. A to zejména ve vztahu k autobusové dopravě, ať už se jedná o pravidelné linkové spoje, Zelené autobusy nebo zájezdové autobusy. Na kraji dnes vyčištěné plochy má totiž vzniknout nová zastávka, aby cestující a autobusy neohrožovala ostatní doprava po frekventované hlavní silnici. Obec má své plány a podle vyjádření ředitele Správy NP a CHKO Šumava Jiřího Mánka jim v nich park nehodlá bránit. Vedle již dříve avizované směny pozemků v bývalé rotě za pozemky obce plánuje Správa další vstřícný krok vůči obci a směrem k návštěvníkům této části Šumavy. Zelené autobusy totiž naplno brázdí Šumavu, stojí ale pořád v silnici. „To je sice správná připomínka, ale teprve prvního července dodavatelská firma předávala staveniště, tedy lépe řečeno plochu, která byla vyčištěna od komunikací a objektů bývalé roty," podotkl Jiří Mánek. Dodal, že pozemek areálu zatím dál zůstává v majetku Správy parku. „Není ale tajemstvím, a už jsme o tom veřejnost informovali, že chceme tyto pozemky směnit s obcí Kvilda za její přírodovědně cenné pozemky v lokalitách, kde nechceme další expanzi výstavby v okolí Kvildy. A směna i následný převod pozemků nějakou dobu potrvají. Nicméně už jsme se starostou Kvildy Václavem Vostradovským předjednali, že plochu potřebnou k vybudování zastávky pro autobusy na základě nějakého nájemního vztahu bezúplatně obci Kvilda poskytneme, aby už zde mohly zelené autobusy bez problémů ještě v letošní sezoně parkovat," přislíbil ředitel Správy.


Když začala demolice objektů roty, naznačil starosta Vostradovský, že obec už má hodně nakročeno k záměru vybudovat kolem roty cyklostezku a stezku pro pěší s napojením do různých částí obce. Ani v tom nehodlá Správa obci bránit, i když Jiří Mánek připouští, že obec je se svými záměry dál, než sama Správa. „Plány obce v tomto konkrétním případě rozhodně blokovat nebudeme a naopak jí jdeme maximálně vstříc. Je logické, že obec musí nejprve předložit projekt využití celého areálu, kterého se má směna týkat. Je tedy zřejmé, že obec musí být v předstihu oproti Správě. Ve chvíli, kdy tyto podklady oficiálně předloží, a nebude spor ve vztahu k ochraně přírody, a my už nyní víme, že tomu tak není, Správa se k nim ve správním řízení vyjádří a obec na svých projektech bude moci dál pracovat. Už teď je definitivně jasno, které za které pozemky budeme směňovat," ubezpečil Jiří Mánek.


Pokud se týká zbylého objektu, už i pro něj se rýsuje další využití. „V přízemí by se měla nacházet jedna z frencheezových restaurací Správy, částečně by zde měly být návštěvníkům poskytovány obsluhou informace, byť v blízkosti je Informační centrum Správy," naznačil Jiří Mánek a pokračoval. „Zcela jistě zde chceme ve spolupráci se šumavskými obcemi udělat jakousi expozici věnovanou zaniklým obcím na území Národního parku Šumava. Je obecně známo, že v padesátých letech tehdejší Československá lidová armáda srovnala se zemí kostely, obchody, hospody, školy, zkrátka celé obce a vymazala je z map. Ještě donedávna se celá řada lidí snažila tato území vymazat i z našich pamětí, ale my chceme návštěvníkům naopak připomínat, že historicky na Šumavě žilo devatenáctkrát více lidí, že uměli žít v souladu s přírodou," doplnil. Část budovy bude pravděpodobně využita i jako zázemí pro obecní úřad Kvilda, ale konkrétnější plány chce projednat až se starostou Kvildy


Co by zde do budoucna rozhodně mělo být a v Národním parku Šumava podle Jiřího Mánka chybí celé roky, je možnost zakoupit si zde nějaký suvenýr s logem národního parku. „V jiných národních parcích ve světě je to naprosto běžná součást služeb národních parků. Lidé by si zde mohli koupit a odvézt z národního parku nějaký suvenýr, který území specifikuje a připomíná. Doposud zde nic podobného není možné, a považuji to za určitou bolest Národního parku Šumava, i když to lidé chtějí a vyžadují. Už letos chceme zhruba v polovině letních prázdnin otevřít e-shop, kde takové výrobky s logem národního parku budou k zakoupení. Ale stále nám bude chybět kamenný obchod a právě tady v Kvildě by zde něco podobného mohlo vzniknout v tom spodním patře objektu v bývalé rotě," uzavřel.