„Zpracovali jsme studii, která se týká přeložky místní komunikace. Bylo zpracováno několik variant, přičemž místní občané mají možnost nahlédnout jak do mapové, tak i do textové části zmíněné studie a mohou přijít také vyjádřit svůj názor, a to do konce měsíce dubna na radnici,“ informovala starostka Lhenic Marie Kabátová.