„Ve Lhenicích se jedná o zasedací síň, přičemž bylo přiděleno osm set padesát tisíc korun. Na tuto akci se ještě uskuteční výběrové řízení, kdy místní akční skupina bude žádat o přidělení úvěru,“ informovala starostka městyse Lhenice Marie Kabátová.