Na hodně narychlo svolanou schůzku, za což se starostům ministr při setkání omluvil, si část z nich přece jen našla čas. „Dnešní setkání nebylo o vyříkání si něčeho. My jsme si skutečně vážili toho, že pan ministr nás, byť narychlo, pozval. Slíbili jsme si, že se budeme pravidelně k problematice Šumavy setkávat a nebudeme si vzkazovat své potřebnosti přes média, což jsme ani nečinili. Jen jsme vyjadřovali zoufalství nad tím, co se děje. Šumava je specifickou oblastí, žádná jiná nemá tolik problémů, protože žádná jiná není takovou zájmovou oblastí, jako je Šumava. Proto jsme s povděkem přijali nabídku pana ministra setkávat se a věci si opravdu vyříkávat," řekl po setkání s ministrem předseda Svazu obcí NP Šumava a starosta obce Modrava Antonín Schubert.


O zklidnění situace na Šumavě, které si slibuje ministr životního prostředí Richard Brabec od změny ve vedení správy NP a CHKO Šumava, však zatím nemůže být příliš řeč.


V tentýž den se totiž ministr sešel odděleně v sídle Správy parku hned se dvěma skupinami zástupců šumavského regionu. Richard Brabec podle svých slov totiž nejel do Vimperka primárně za šumavskými starosty, aby se s nimi v momentálně emočně vypjaté situaci pobavil o jejich obavách z dalšího vývoje v národním parku. „Mě sem vlastně pozvali. Za prvé jsme spojili návštěvu Správy s pozváním dalších lidí, kteří chtěli vyjádřit podporu mým krokům. Přišlo jim divné, že zní jen jeden hlas a chtěli ukázat, že jsou i jiné hlasy na Šumavě. K tomu rozhodnutí došlo poměrně na honem, tak jsme oznámili termín návštěvy i starostům. Oni toho využili a byl jsem za to rád," zdůvodnil ministr Brabec.


Důvody, proč vedl ministr dvě oddělená jednání, neuvedl. Lze se jen domnívat, že nechtěl spojit setkání s těmi, kteří jej na Šumavu pozvali, se zřejmě názorově odlišnější skupinou. „To nebyla skupina starostů a zbytku světa, to byla skupina lidí," vysvětloval ministr. „Na mně se obrátil pan Princ, který mi napsal a vyjádřil mi podporu a řekl mi, že jsou i jiní lidé na Šumavě, kteří vnímají některé ty věci jinak, než jen jak se píše. Vnímají ten střet, který se vytvořil, když se zdálo, že na jedné straně jsou Šumaváci, na druhé straně je ministerstvo, nevládní organizace, vědci a možná i ředitel Hubený. On mi řekl, že to tak nevnímají, že pana Hubeného znají mnoho let a vnímají ho jako člověka dohody, jako člověka, se kterým se bavili, a jeho slovo platilo. Rádi by ho podpořili, aby bylo patrné, že tady jsou i jiní Šumaváci. Takže jsme se potkali s poměrně pestrou směsicí lidí, byli tam starostové, ale také další lidé, jako podnikatelé z různých míst. Ani jsem nevěděl, kolik jich vlastně bude, ale chtěl jsem to spojit zároveň s návštěvou Správy NP. Takže, když už tady jsem, tak jsem se potkal se všemi. Takže to určitě nebylo tak, že bychom rozdělovali starosty na turnus jedna a dvě," dodal ministr životního prostředí.


S výsledkem setkání s ministrem byla údajně první skupina spokojena. Potvrdil to alespoň krátce po jednání starosta obce Kubova Huť Zbyněk Klose. Podle jeho slov byly komentáře ke změnám, které nedávno ministr směrem k Národnímu parku Šumava udělal, pozitivní. Proč bylo jednání s ministrem rozděleno do dvou částí prý ale netuší. „Uskutečnila se dvě jednání. Na tom prvním byla jedna skupina lidí, pak jednají někteří starostové z regionu. Řekl bych, že tu může být tak třicet lidí z regionu. Obě jednání byla na sobě nezávislá a nebyla společná. Hlavním tématem byly změny na Šumavě. Všichni jsme je zaregistrovali. Pan ministr vysvětloval, co jej vedlo ke změně ředitele Správy, a byl vděčný za komentáře, které jsme měli, a myslím, že stejně to probíhá i na jednání se starosty," komentoval Zbyněk Klose.


Setkání s ministrem se ale neúčastnil jako starosta obce. „Nejsem tu z pověření zastupitelstva obce Kubova Huť. Ale za sebe musím říct, že ustanovení do funkce ředitele Pavla Hubeného, je pro Šumavu celkem rozumný krok. Říkám to proto, že je to dlouholetý praktik, je z regionu, má rozsáhlé znalosti a je schopen domluvy. To si myslím, je vybavení pro člověka, který má významným způsobem ovlivňovat život lidí na Šumavě, velmi dobré. Ale uvidíme, jak s tím naloží," dodal Zbyněk Klose. Po úterním jednání doufá, že na Šumavě zavládne zdravý rozum. „A nejen na Šumavě, ale v celé ČR. Problémy na Šumavě nejsou jen šumavské, ty vyplývají z postavení obcí a z jejich naprosté závislosti na státu. Když to teď trošku přeženu, s každou změnou ředitele tu planou vášně. O Šumavě se mluví jako o výjimečném území a obávám se, že si někteří z nás vztahují tu výjimečnost i na své osoby. A když se jim pak nedostává patřičné publicity a sluchu, mohou být zklamáni, ale to je zbytečné. Na Šumavě, na rovinu, se nám žije velmi dobře, tak si tu situaci nekomplikujme, spíše držme pohromadě a hledejme shodu, než rozpory," uzavřel Zbyněk Klose.


Informace o separátním jednání dvou skupin ale zástupce Svazu obcí NP Šumava očividně zaskočila. „Mám pocit, že jsme opět byli jen nějaký komparz, protože pokud vím, druhá skupina o schůzce s ministrem věděla s dostatečným předstihem," reagovala zjevně zaskočená a rozladěná starostka Borových Lad Jana Hrazánková. Podle ní je Šumava malá a všichni o všem hned vědí. „Zřejmě by nepůsobilo dobře, pokud by ministr přijel na pozvání nějaké zájmové skupiny, o které vlastně nikdo nic neví, a nemluvil se starosty šumavských obcí," domnívá se starostka.


Nicméně odmítla, že by jí primárně vadil fakt, že má někdo odlišný názor na kroky ministerstva životního prostředí. „Odlišný názor mi vůbec nevadí, pořád předpokládám, že žijeme v demokratické společnosti a každý může mít svůj názor. Ani my, jako starostové šumavských obcí, byť táhneme relativně za jeden provaz, se ne vždy na všem shodneme, to určitě ne. Ale spíše mne naštval způsob, kdy nás pan ministr svolal večer před jednáním a některým volali z ministerstva dokonce v den jednání dopoledne. Pro nás bylo náročné si narychlo přeorganizovat program, ale když se pak dozvíme, že druhá skupina o schůzce věděla dostatečně dlouho dopředu, to mne zamrzelo, zejména když nás pan ministr ujišťoval, že chce změnit naše smýšlení na jeho kroky," dodala Jana Hrazánková.