Ten měl sice být jmenován k prvnímu lednu letošního roku, nicméně záměr bývalého ministra Pavla Drobila narušila jeho vlastní rezignace.


Do výběrového řízení podalo přihlášku celkem 29 zájemců. Z nich následně vybrala výběrová komise deset uchazečů, s nimiž vedla osobní pohovory již 22. prosince loňského roku. Své rozhodnutí v souvislosti s personálními změnami v samotném vedení resortu nakonec odložila. Včera se konalo další jednání komise, na kterém měli být z deseti zbylých vybráni tři kandidáti na jmenování do funkce ředitele Správy NP a CHKO Šumava. Mezi nimi bude vybírat po svém jmenování nový ministr životního prostředí Pavel Chalupa.

Kdo se uchází o post ředitele:
RNDr. Oldřich Vacek, CSc. (nar. 1961), ředitel Botanické zahrady Praha a prezident Unie botanických zahrad ČR
RNDr. Jaroslav Obermajer (nar. 1961), vedoucí Správy CHKO Český kras
Mgr. Luboš Čížek (nar. 1966), starosta města Hořovice
Ing. Jiří Holický (nar. 1965), vedoucí oddělení oblastních plánů rozvoje lesů ÚHUL pobočka Plzeň
RNDr. Jan Piňos (nar. 1960), ředitel kampaní Greenpeace ČR
Ing. Jaroslav Tymrák (nar. 1974), vedoucí technického oddělení certifikací PEFC
Ing. Pavel Kitzberger (nar. 1965), ředitel ORBIS VIRIDIS o. p. s. projekty EU, propagace lesního hospodářství
Ing. Jaroslav Karas (nar. 1974), specialista ochrany přírody fondů EU, KŘ LČR, s. p., České Budějovice
Ing. Miloš Juha, Ph.D. (nar. 1960), projektový manažer pro projekty EU, Správa NP a CHKO Šumava
Mgr. Jiří Mánek (nar. 1972), bývalý náměstek ředitele Správy NP a CHKO


Po vzniku Národního parku na jaře roku 1991 byl dočasně pověřen jeho řízením Milan Skolek. Ten v září v září 1991 předal řízení prvnímu jmenovanému řediteli, jímž se stal Jiří Kec, který ve funkci vydržel do začátku října 1993. Zhruba rok řídil Správu NP a CHKO Šumava Miroslav Filip. Od 1. srpna 1994 byl v čele vedení zatím nejdéle úřadující ředitel Ivan Žlábek, který z funkce ředitele a ze Správy odešel po více než devíti letech k poslednímu prosinci roku 2003.

K prvnímu lednu 2004 byl na základě výběrového řízení jmenován do funkce ředitele Správy Alois Pavlíčko, kterého tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík odvolal k 28. březnu roku 2007 a na jeho místo jmenoval zatím posledního ředitele. Jím byl František Krejčí. Ten podal rezignaci na funkci ředitele Správy bývalému ministru Pavlu Drobilovi ke konci října. S účinností od prvního listopadu byla řízením Správy do jmenování nového ředitele pověřena Zdenka Šartnerová.