V těchto dnech by se měla dopracovat definitivní podoba Memoranda účastníků konference Šumava na křižovatce, která se uskutečnila 13. ledna v Horní Plané.

Už to tu bylo:Absence platného Plánu péče není v Národním parku Šumava něčím, co by dříve nenastalo. Stalo se tak minimálně v období od ledna do srpna 2011 a také od ledna do dubna 2014. Navíc v období od srpna 2011 do prosince 2013 využívala Správa parku Plán péče, který byl původně schválen
s platností do prosince 2010.

Předseda Svazu obcí Národního parku Šumava Antonín Schubert ale ubezpečil, že na podstatě se nic měnit nebude. „Požadavek na Svaz obcí týkající se zjištění možností vyhlásit Šumavu jako kulturní dědictví UNESCO zůstává plně v platnosti. Fenoménu Šumavy jako významného kulturního potenciálu rozumějí všichni a jsou tomu nakloněni," doplnil.

Aktuálně se ale Svaz obcí NP Šumava věnuje i jiné záležitosti, jíž je spor s ministerstvem životního prostředí o Plán péče Národního parku Šumava. Obce se totiž v loňském roce obrátily se žalobou na ministerstvo životního prostředí k Městskému soudu v Praze, když napadly platnost Plánu péče. A městský soud jim dal za pravdu. Ministerstvo životního prostředí následně podalo k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, jíž se také domáhá vydání odkladného účinku rozhodnutí městského soudu. Tento týden odeslal právní zástupce obcí k Nejvyššímu správnímu soudu 
své vyjádření. „Budeme očekávat výsledek," dodal Antonín Schubert.


Na výsledek čeká i Správa parku. „Je otázkou, jak dlouho by stav neplatnosti plánu péče trval. Bude-li to v řádu týdnů, pak to Správě život příliš nezkomplikuje," uvedl ředitel Správy Pavel Hubený.