„Přišlo na nás udání na ministerstvo vnitra, že prý mají občané pochybnosti o zákonném způsobu řízení záležitostí města, především ve vztahu ke způsobu prodeje městského nemovitého majetku," informoval včera starosta Netolic Oldřich Petrášek se slovy, že ministerstvo město vyzvalo, aby doložilo zápisy ze zastupitelstev a další podklady. „Což všechno pochopitelně máme podle zákona a doložíme. Kdo podnět poslal, to nevíme, my jsme dostali jen výňatek z dopisu bez podpisu, který ministerstvo obdrželo. Když chybí konstruktivní argumenty a neuznávám výsledky demokratického hlasování, tak se pošle jménem občanů udání, nejraději ničím nepodložené," dodal.

Zastupitelstvo:Naposledy ve svém volebním období se budou netoličtí zastupitelé ve čtvrtek zabývat otázkou kulturního domu, tedy jeho prodeje a schvalovaní smlouvy s tím spojené. V září tento bod ze svého jednání vypustili.  


Navzdory tomu, že by se mohlo zdát, že dopis zaslal na ministerstvo jeden z největších oponentů radnice, Vladimír Pešek, ten pod ním podle svých slov podepsaný není. „Nikdy jsem o tom ani nepřemýšlel, nestojí mi to za to," řekl včera.


Jak se podařilo Prachatickému deníku zjistit, o podnětu měla jednat na své členské a výborové schůzi KSČM v Netolicích. „Soustředil jsem podklady, které se týkaly mimo jiné prodeje kulturního domu a předal je dál," uvedl zastupitel za KSČM Jaroslav Pešek.


Lídr netolické KSČM Václav Hřebek potvrdil, že strana na základě námětů od občanů, kterých prý byla řada, otázku kulturního domu projednala. „Stejně, jako cenu v podstatě ušitou jednomu zájemci na míru a dohodli jsme se, že podnikneme kroky k prošetření prodeje," řekl.