Zatímco protékající střechu už se podařilo zrekonstruovat a na poslední etapě teď pracuje firma, vedení města se pustilo i do řešení vzhledu fasády. Ta by se měla co nejvíce blížit vzhledu, který měla na přelomu devatenáctého a dvacátého století. „Vzhledem k historii a především k dobovým zvyklostem, byl zvolen jemný tón pískové barvy ve dvou blízkých odstínech tak, aby vynikla monumentalita a samotná zdobnost fasádních prvků stavby. Světlejší tón barvy se objeví na zdobných prvcích a tmavší tón pískové barvy bude v ustupujících hlazených plochách tak, aby nahradil možnou dřívější strukturu omítky,“ vysvětlil architekt Petr Šanda, z jehož rukou pochází návrh, který schválili i památkáři. „Nutno podotknout, že nám hodně vyšli vstříc. A to třeba i v tom, že nyní bude opravená věž radnice, která už má novou barvu, zatímco zbytek radnice určitě letos neuděláme,“ poznamenal místostarosta Pavel Pilař.

Na předběžném odhadu nákladů se nyní pracuje. Je jisté, že v městské pokladně ale tolik peněz, aby mohla být opravena fasáda a provedena s tím související výměna oken, není. „Opravu fasády radnice budeme realizovat z dotačních titulů a pravděpodobně na etapy,“ řekl Pavel Pilař.

S fasádou je nutné vyměnit zároveň i okna. V budoucnu chce nechat vedení města opravit i interiér radnice. Zřejmě nejpalčivějším problémem je v tuto chvíli nevyhovující hygienické zázemí v budově. „Na to máme i vypracovaný projekt,“ poznamenal starosta Netolic Vladimír Pešek a doplnil, že i v tomto případě by město potřebovalo dotaci.