Několikaset členná výprava, tvořená bývalými expremiéry, ministry i současnými zástupci senátu a parlamentu, doplněná o desítky odborníků z obou táborů sporu i o veřejnost, se tak v sobotu ráno vypravila z Jeleních vrchů k Plešnému jezeru. Živá diskuze, která trvala jak po celou dobu dvanáctikilometrové trasy i na více než hodinu a půl trvající tiskovce, však s postojem ani jedné ze stran nepohnula. Nesporným úspěchem však bezesporu je, že až na malé výjimky z řad ekologických aktivistů se vedla ve velice slušném a korektním prostředí.

„Vedení Parku se povedl dokonalý majstrštyk, když proti sobě postavili jak místní samosprávu, tak i samosprávu krajskou a ústřední orgány země,“ komentoval situaci expremiér Zeman na následné tiskovce, kde mimo jiné připomněl, že soudní znalci vypočetli škody způsobené kůrovcem na 32 miliard korun.

„Ujasnil jsem si, že když umožníte, třeba půvabným dívkám, aby se přivázaly ke třem stromům, které sice nebudou poraženy, docílíte pouze toho, že kůrovec poté napadne hned několi tisíc stromů,“ reagoval na prohlídku okolí Plešného jezera Miloš Zeman. Schizofrenní situaci potvrdil i jeden z největších českých odborníků na problematiku lesa profesor Radomír Mrkva z Brněnské univerzity když připomněl, že na jedné straně necháváme ve vybraných lokalitách kůrovce zcela nepřiměřeně množit a v místech, kde ho nechceme, razantně zasahujeme. Výsledkem je to, že na Šumavě se vytěží několikanásobně více dřeva než před několika lety.

Přesto, že k názorovému posunu ani u jedné ze stran nedošlo a expremiér Zeman odcházel ještě s negativnějším pohledem než při výstupu z vrtulníku, nemalým přínosem byla již zmíněná korektnost jednání, což ocenil i ředitele správy Národního parku. „Pro mě je hlavním vyzněním to, že by se ještě více měl rozvinou dialog o dalším směřování Parku. A neříkám, že jsme zde někoho dneska přesvědčili, kdyby to byla cesta k dalšímu dialogu, tak jsme zde jak se říká lidově uhráli alespoň plichtu,“ glosoval výsledek celé akce ředitel Správy NP Šumava František Krejčí.

Jaroslav Pulkrábek