Svého snu o tom, že exponáty vystaví, se ale nevzdává. „Věřím, že se dostaneme k řešení, které bude přijatelné pro obě strany. I nadále trvá můj zájem a mám připravené exponáty, které bych mohl okamžitě do Netolic převézt," poznamenal.

Ten představil svoji vizi zastupitelům v září letošního roku. Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvu myšlenka líbila, už v říjnu byl zveřejněn záměr prodeje. „Cena čtyři miliony sedm set tisíc korun je za tuto budovu ale příliš. A stejně tak cena o milion nižší. Je třeba si uvědomit, že muzeum není výdělečný podnik, nikde na světě nevydělává. Vždyť roční vstupné je tak na pokrytí nákladů na zakoupení jednoho nebo dvou exponátů," vysvětlil.

Podle něho, i když původně věřil, že by mohl budovu koupit co nejdříve a začít muzeum realizovat, ani to, že zatím není budova koupená, jeho sny nehatí. „Pouze to posouvá případné termíny, které jsme měli naplánované. Ti, kteří mě chtějí podpořit, mě podpoří i s tím, že začneme později. Věřím, že se to dořeší co nejdříve," doplnil.