Sehnat peníze, domluvit pronájem, rozdělit si povinnosti související s organizováním soutěží pro děti, nakoupit vše potřebné na balíčky se sladkostmi, vytvořit pozvánky, plakáty a roznést je. 9. B připravila program na ledě 5. 12. od 16 do 17 hodin tak, že si děti mohly zabruslit, zasoutěžit, zadovádět na ledě a třeba si nechat na obličej namalovat něco hezkého.

Během akce děti navštívil  Mikuláš s čerty a anděly. Mikulášská družina s dětmi pohovořila a rozdala jim balíčky s dobrotami. Při tom všem se jim z reproduktorů zimního stadionu linuly do uší písně s vánoční tematikou. Součástí akce byl také charitativní bufet, ze kterého veškeré získané peníze budou věnovány na opuštěná zvířata ve Vimperku a okolí. Koláče a buchty v tomto bufetu byly vyrobeny žáky 9. B a jejich rodinnými příslušníky. Velký dík patří dětem a jejich rodičům, že na zimní stadion přišli. A dorazilo jich asi osmdesát. Velkou pochvalu zaslouží žáci z 9. B, protože bez nich by Mikuláš na led vůbec nedorazil.

Alžběta Rückerová