Byla to návštěva přátelská, i když čertisko někdy musel Mikuláš krotit. "Tak vás tady vítáme," hlásily tři třídy plné natěšených dětí.

První dvě třídy připravily pro Mikuláše a jeho pomocníky program o čertech, Mikulášovi a Andělovi, a tak zpívaly a povídaly básničky. Dokonce i peklo bylo připravené a oheň hořel, ale naštěstí děti byly tak hodné, že místo pekla dostaly dárek.

Třetí třída předškoláků se připravovala speciálně. Tam děti tančily, zpívaly o Mikulášovi, co ztratil plášť. Jenže čert najednou plivnul síru a oheň lousknul prsty a Mikuláš měl před sebou list hříchů.

"No pane jo, to tady budeme do večera," říkal čert. "Vždyť toho je celá stránka," dodal hodný Anděl. Mikuláš si jedno zlobidlo za druhým volal k sobě a dětem odpustil, ty na oplátku slíbily, že už zlobit nebudou a své nedostatky hodily společně s čertem do koše. Našel se jeden zlobivý, kterého chtělo čertisko vzít s sebou. Naštěstí v pytli již jednoho hříšníka měl, a tak se z Volar žádné dítko do pekla neodneslo.

Bylo to po čertech dobré dopoledne, kdy čert svou brambůrku dostal a dokonce i paní učitelky, za to jak jsou hodné, dostaly dárek a zbylo i na paní ředitelku.

Ladislav Beran