Hned na to padl první výkop v zahradě, protože během týdne se rozběhnou úpravy terénu a nová výsadba. O první výkop se postarali nejstarší a nejmladší účastník malé zahradní slavnosti Emil Steinmayer a Seyit Ahmed Budak, kterým dohromady bylo více než sto let.

Na slavnosti zazpívaly písničky Jarmila Šímová a Marie Šímová. Atmosféru doplnila hra na harmoniku Jana Tischlera. Slovo dostala Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana, ocenila aktivity nabízené lidem ve městě a to nejen seniorům, popřála prostoru a lidem krásu venkovní i vnitřní. Hana Vojtová je propagátorkou zahradní terapie, kterou také aplikují v domově se seniory. Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv. Linharta: „Děkuji za milé pozvání a přeji vaší mezigenerační zahradě hodně štěstí, mnohá „vzklíčení“ a naděje …

Třetím hostem byl Libor Fránek, akademický architekt, který připravuje návrh na rekonstrukci domu, a využívá tak nevyužitý prostor půdy domu Zlatí stezka 145 pro komunitní prostor a ubytování, výstavní část a prostor pro poradenské a aktivizační činnosti, důmyslně řeší bezbariérový přístup, kompozici, výtvarné řešení i zcela moderní prvky.

Zahrada byla také svědkem předání „dřevěného srdce“, které v roce 2015 při kampani Dobrovolník s kytičkou, Počin roku získal jak Klub vojenských důchodců za rekonstrukci klubovny, tak KreBul, o. p. s. za zahradu – výrobu nábytku, truhlíků. Zbytek roku bude tedy srdce v KreBulu. Po dvou letech 1. 6. 2017 byl vyhlášen další ročník kampaně Dobrovolník roku – Počin roku.

Roční projekt 365 portrétů byl ukončen. Projekt, který hledal 365 portrétů v obrázcích a fotografiích, se setkal s úspěchem. Zároveň byla zahájena výstava v prostoru KreBul, o. p. s., kde bude po celý měsíc k prohlédnutí. O výsledcích budeme informovat v dalším článku.

Miroslav Bojanovský, předseda Rady seniorů Prachatice, nechybí nikdy tam, kde jsou senioři a je rád, že je v Prachaticích mnoho míst, kde se mohou scházet a vytvářet různé aktivity. Zdeněk Krejsa, ředitel KreBul o, p. s. nabízí prostor k aktivitám, které si může každý připravit. Umí-li někdo malovat, může zde vést kroužek, skupinku malování, jeli někdo, kdo umí hrát na klavír, může zde vést hru na klavír, jeli někdo, kdo má zkušenost s výukou, může doučovat, nebo i učit druhé cizím jazykům, práci na zahradě. Na slavnosti se sešlo kolem čtyřiceti účastníků. Povídali si, soutěžili, pili bezovou šťávu z Chelčického domova, prohlíželi si fotografie i obrázky, smáli se, něco zajímavého se dozvěděli, zpívali si, radovali se.

Hanka Rabenhauptová