„Datová schránka bude umožňovat komunikaci s veřejnou správou a nahradí tak papírový kontakt elektronickým,“ informoval starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka. Dle jeho slov bude přístup ke schránce možný přes počítač, který je připojený k internetu. „Nejen z důvodu přechodu na datové schránky, ale i z důvodu školení bude také jeden den uzavřen úřad městyse. Jedná se o šestého května,“ doplnil starosta Matějka.