Jedná se o hlavní budovu fary, ze které v případě získání dotace vznikne polyfunkční komunitní centrum, tedy místo pro setkávání místních obyvatel, činnost spolků, knihovnu.