Města je totiž k rozvodu tepla nepoužívají, místo nich jsou domácnosti teplem zásobovány pomocí teplovodů a parovody tak ve městech chybí.

Jedinou výjimkou je sto padesát metrů parovodu v Prachaticích, ten je ale pouze v areálu kotelny a je navíc pečlivě hlídán. „S tímto parovodem lidé do styku nepřijdou a jinak je celé město zásobováno ze sítě teplovodů. Ty běžně revidujeme a opravujeme tak, jak je povinné ze zákona. Ve starších úsecích sledujeme úniky a poškozená místa samozřejmě vyměňujeme. Je tam sice větší četnost poruch, ale tyto poruchy jsou provázeny pouze únikem teplé vody do podloží, tlak je totiž mnohem menší než u parovodů. Výbuchu se tedy nikdo nemusí bát,“ ujistil Vladislav Zoch z Tepelného hospodářství Prachatice. Podle jeho slov jsou ve městě partie rozvodných sítí, které již přesluhují. „Na jejich výměnu by ale bylo zapotřebí desítek milionů, musejí tedy ještě nějaký čas vydržet,“ doplnil Vladislav Zoch.

Také obyvatelé dalších měst se výbuchu nemusejí bát. Parovody se totiž jinde vůbec nevyskytují. „Používáme také teplovody a jejich revize provádíme v souladu s nařízeními. Podobná situace jako v Českých Budějovicích nastat nemůže. Máme relativně nové rozvody, nejstarší část je ze šedesátých let a tu právě rekonstruujeme. Zbytek je z let devadesátých. V parovodu je navíc mnohem větší tlak než v teplovodu. Teplota je u parovodu nad sto stupňů, kdežto v našich teplovodech proudí do sítě devadesátistupňová voda, vrací se potom šedesátistupňová. Takový tlak může způsobit leda tak únik, ale výbuch ani náhodou,“ vysvětloval rozdíly ve vedení tepla Miroslav Rys ze společnosti Energie AG Teplo Bohemia, která zásobuje město Vimperk.

Z ohrožení nemusejí mít strach ani volarští obyvatelé. Teplovod ve městě je z osmdesátých let a v dobrém stavu. „Na přelomu srpna a září budeme navíc rekonstruovat jednu jeho větev, ostatní už byly přeizolovány dříve. Vše kontrolujeme podle potřeby a podle údajů, které neustále sledujeme. Havárie se samozřejmě přihodit může. Znamená to ale například několik dní bez teplé vody, větší nebezpečí rozhodně nehrozí. Výbuchy jsou jen věcí páry, panika proto rozhodně není potřeba. Podle mých informací byl navíc výbuch v Českých Budějovicích způsoben nějakou opravou vedení a odehrál se při následné zkoušce, kdy prasklo půlmetrové potrubí v koleni,“ dodal Jiří Rýpar z Energetických služeb města Volary.

Radek Štěpánek