Po řadě let se tím podařilo sjednotit vlastnictví k sítím, které se v areálu nacházejí. Vimperští sice v minulosti získali od armády také areál bývalých dolních kasáren, nicméně bez kompletních inženýrských sítí. Z větší části se zde začalo se soukromým podnikáním a novým vlastníkům objektů nezbylo, než zafinancovat nové vodovodní a kanalizační přípojky.


Teprve nedávno město převzalo od armády darovací smlouvou také komunikace a dešťovou kanalizaci v areálu, kde se nachází i vodovodní a kanalizační řad budovaný jednotlivými podnikateli v lokalitě. „Od začátku se řešilo, že by bylo dobré, aby město převzalo veškeré sítě z důvodu údržby, správy a dalších důvodů. Podnikatelé proto přišli s návrhem, aby město sítě převzalo. Uskutečnilo se několik složitých jednání, kdy někteří podnikatelé požadovali po městě značné částky, protože vybudování kanalizace stálo hodně peněz," uvedl vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous.


Podobně jako v obdobném případě v ulici Slunečná se nakonec podařilo dohodnout se s podnikateli na kupní smlouvě. Město odkupuje od osmi vlastníků jednotlivé částí sítí za symbolickou cenu 100 korun bez DPH. „Narovnáním vlastnických vztahů přechází majetek na město a můžeme tím řešit vzniklé problémy, údržbu, investice i připojení dalších zájemců," doplnil starosta Bohumil Petrášek.