Podle rozhodnutí zastupitelů je neekonomické, aby nadále fungovaly kotelny v ulici Hornická a 9. května. „Nejsme schopni dosáhnout ceny, která by byla konkurence schopná a zároveň vytvářet fond na regeneraci soustavy. Vyplývá to z šetření tepelné komise," objasnil tajemník městského úřadu Petr Kotrba.


Podle něho už nyní dokáží jiné firmy nabídnout cenu za teplo nižší, než na kterou se dostane město. „Budeme proto dodávat teplo do městských objektů. Samozřejmě, že tomu všemu budou předcházet ještě jednání s obyvateli dotčených objektů," říká tajemník.


Podle tepelné komise se nevyplatí ani pronájem infrastruktury externímu subjektu. „Pořád musíme počítat s tím, že se může třeba rozbít kotel. Milion na jeho opravu nebo nákup nového, město prostě nemá," doplnil Petr Kotrba.