Původně o objekt projevil v prosinci 2012 zájem podnikatel, který využívá navazující nemovitosti a nabídl cenu 200 tisíc korun, přestože cena objektu stanovená znaleckým posudkem byla více než čtyřnásobná. Za tu sumu byl ale objekt neprodejný. Město proto vyhlásilo záměr s budovou nakládat, jenomže se ozval další zájemce. Zastupitelé v lednu 2013 nedokázali rozhodnout, kterému z nich dát přednost a nechali proto v březnu zveřejnit nový záměr. Na ten reagoval už jen původní zájemce, zastupitelé odsouhlasili objekt mu prodat a zbývalo už jen podepsat kupní smlouvu s městem a zaplatit nabízených 250 tisíc. Ale k tomu už nedošlo, protože zájemce od svého záměru ustoupil pro nedostatek financí.

Jelikož se situace nezměnila ani do března letošního roku, revokovali zastupitelé své loňské usnesení. „Říkám si, zda by nebylo vhodné, jako jsme to dělali při prodeji některých bytů, zavést jakýsi kauční poplatek pro účastníky výběrového řízení na nabízenou nemovitost. Vítěznému uchazeči by pak kauce byla odečtena z prodejní ceny, ostatním vrácena. Do budoucna bychom si zajistili, že zájemce bude alespoň něčím tlačen, že od odkoupení neodstoupí. Jinak se může stát, že další, kteří by měli o nabízenou nemovitost zájem, mezitím investují své prostředky jinam,“ navrhl zastupitel Jiří Cais.

Podle vedoucího odboru bytového a hospodářského Martina Kalouse bylo chybou, že se zastupitelé před rokem nedokázali rozhodnout pro jednoho ze zájemců. „Pokud se týká kauce, je to určitě možné, v minulosti jsme to takto řešili u lukrativních nemovitostí. V tomto případě se jedná o jinou kategorii a je na zváženou, zda u ní kauci stanovovat,“ doplnil.

Zastupitelé rozhodli zveřejnit nový záměr. „Uvidíme, zda se přihlásí původní zájemci, nebo se najde někdo jiný. Město pro objekt nemá dlouhodobé využití, přesto cena 200 tisíc je dostatečně snížená, takže o dalším snížení zatím neuvažujeme,“ dodal starosta Bohumil Petrášek.