Ty budou ve městě instalovány ještě v letošním roce. Jedná se o interaktivní panely, které poskytnou turistům i místním mnoho zajímavých informací o celém netolickém mikroregionu. Tyto panely by se mohly objevit i na dalších místech Prachaticka, o jejich pořízení byl zájem například ve Volarech.