Těm před časem totiž nabídlo v případě jejich zájmu odprodat objekty, v nichž podnikají, a které často i opravují.
„Prodej nebytových prostor v kasárnách, které jsou užívány nájmem pro podnikatelskou činnost, začal při posledním jednání zastupitelů prodejem dvou objektů. Oslovili jsme všechny podnikatele, kteří v kasárnách v městských budovách podnikají, dali jsme jim nabídky,“ potvrdila starostka Volar Martina Pospíšilová s tím, že prodejem zmíněných dvou objektů nabídka nekončí. „U objektu stavebnin se prodej pozdržel kvůli zaměřování, takže na dalším zastupitelstvu by mohly být předloženy ke schválení další objekty,“ ubezpečila starostka.
V tuto chvíli tedy město prodalo v kasárnách objekt garáže a textilní haly. „Naši nabídku nevyužije firma Elim, kde tedy bude trvat i nadále nájemní vztah s městem. K prodeji zde zbývají zmíněné stavebniny, levný nábytek a posilovna, všechny subjekty, které v těchto objektech podnikají, o odkoupení zájem projevily. Podle starostky prodejem město ušetří i náklady na případné opravy objektů, což ale do důsledku neznamená, že by se o ně město dříve nestaralo. „Je ale pravdou, že pokud někdo podniká ve vlastním objektu, má určitě zájem se o něj starat. Dosud jsme do oprav investovali jak my, tak nájemci, což ne vždy bývá to nejlepší řešení. Proto se domnívám, že je náš návrh vůči podnikatelům velice vstřícný,“ dodala starostka.