Schválili totiž smlouvy se soukromými vlastníky pozemků, kteří před lety vybudovali spolu s rodinnými domy vodovodní a kanalizační přípojky v ulici Slunečná. Ty ale doteď nejsou zkolaudovány. „Problém je, že na tuto větev se napojuje další kanalizace, která vede dál, a několik let se řeší vyrovnání v dané lokalitě ve smyslu, že vlastníkem těchto sítí bude město," upozornil vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous a dodal, že dalším problémem je soukromé vlastnictví části pozemku pod komunikací vedoucí z Vimperku do Boubské.

Výsledkem komplikovaných jednání s vlastníky je dohoda, kterou zastupitelé posvětili svým rozhodnutím schválit dvě zásadní smlouvy. „Jednou se převádí kanalizace a zřizuje se věcné břemeno na kanalizaci vybudovanou vlastníky rodinných domů. Druhá smlouva řeší majetkoprávní urovnání mezi městem a vlastníky pozemku pod komunikací, a to budoucí směnnou smlouvou," dodal Martin Kalous.

Starosta Bohumil Petrášek ocenil vstřícnost vlastníků a současně upozornil, že teď je na řadě město. „Zavazujeme se, že do dvou let tam vybudujeme chodník a při schvalování rozpočtu je na to třeba pamatovat, jinak vše vyjde vniveč," zdůraznil starosta.