„Odchází na vlastní žádost a jeho odchod je datován k poslednímu červnu, to bude i nadále zaměstnancem námi zřizované organizace, i když ne jako ředitel,“ zkonstatoval starosta Prachatic Jan Bauer. Od prvního dne června je vedením Kulturních a informačních služeb pověřena Jaroslava Vlčková a to do chvíle, než bude ukončeno výběrové řízení na nového ředitele.