Teď je jen na ní, zda tato zjištěná fakta použije pro omezení nebo úplné zastavení štěpkování. Netolické radnici teď ale dělá starosti něco jiného. Kam přijede vlak Peklík při Slavnostech města Netolice, když bude nádraží zaskládané poraženými stromy, jako je tomu dosud?


„Pokusíme se kontaktovat 1. píseckou lesní a dřevařskou akciovou společnost, snad nám vyjde vstříc a nádraží pro tuto akci vyklidí," informoval tajemník Městského úřadu Netolice Petr Kotrba.


Podle místních obyvatel už společnost s vyklízením začala, ovšem pro místní ve velmi nevhodnou dobu. „Začali tady manipulovat se dřevem ve tři hodiny ráno, to musí uznat každý soudný člověk, že to není normální," popsala situaci z posledních dní obyvatelka Tržní ulice Markéta Voříšková. Ta také ujistila, že i když město v současné době nemůže se štěpkováním nic udělat, občané se nároku na zdravé životní prostředí nehodlají vzdát.


„Každopádně chystáme novou petici, kterou chceme odnést na město, aby se tímto problémem muselo začít znovu zabývat," prozradila Markéta Voříšková s tím, že v otázce dalšího pokračování iniciativy zatím obyvatelé Tržní ulice nejsou přesněji dohodnuti. Občané jsou přesvědčeni, že by peticí mohli do řešení sporu znovu zapojit město.
„Jednali jsme totiž s Krajsou hygienickou stanicí sami a tam nám řekli, že by město mohlo oblast vyhlásit klidovou zónou. V takovém případě by o budoucnosti štěpkování muselo rozhodnout samo město," doplnila obyvatelka Tržní ulice a potvrdila, že iniciativy občanů budou zřejmě směřovat k dosažení tohoto cíle.


Jinak totiž může stěpkování za současného stavu věcí zastavit pouze Krajská hygienická stanice. Problém je ale v tom, že podle tajemníka Městského úřadu v Netolicích Petra Kotrby se Drážní úřad vyjádřil v tom smyslu, že nakládání a vykládání dřeva na překladišti je povoleno. To, že by bylo štěpkování na nádraží zakázáno, prý není ve vyjádření uvedeno.


„Místo je manipulačním prostorem a jestliže je zde pro štěpkování používáno mobilní zařízení, nemůže ze zákona stavební úřad tuto činnost zakázat. Může to ale udělat Krajská hygienická stanice v zájmu zachování veřejného zdraví," řekl tajemník. Otázkou tedy zůstává, jak se zachová hygienická stanice a kam povedou aktivity občanů, kterých výroba vadí.