Kaplička v Brantlově ulici má naději, že by za pár let mohla vypadat stejně pěkně, jako další před nedávnem opravené podobné drobné stavby ve Vimperku. Městu kapličku nabídla jako dar její majitelka a všichni zastupitelé přítomní na posledním jednání pro její nabídku zvedli ruku.


Kaplička v Brantlově ulici by tak mohla mít stejný osud jako o něco menší stavba v ulici Karolíny Světlé. I tu získalo již před několika roky darem od soukromého vlastníka město do svého majetku a obdobně ji chce město také opravit. „Její opravu si vzala za své Střední škola Vimperk ve spolupráci se svou družební školou v Německu," uvedla starostka Jaroslava Martanová. Podobný způsob opravy by město chtělo uplatnit i u kapličky v Brantlově ulici. „Se Střední školou Vimperk jsme zatím nejednali, ale určitě bude prostor pro jednání. Studenti Střední školy Vimperk opravují kapli v ulici Karolíny Světlé zhruba třetím rokem a letos by měly opravy skončit," dodala.


Co se týče financování oprav kapličky v Brantlově ulici, odbor investic a údržby vyčíslil náklady na osm set tisíc korun na základě zkušeností s obdobnými stavbami. Podle starostky by město nemuselo hradit celu částku. „Dá se uvažovat například o získání prostředků z fondu přeshraniční spolupráce, podobně jako u křížků a božích muk, na jejichž opravu jsme získali významnou část peněz," doplnila.