Současné stromořadí čítá 305 stromů a je dlouhé 525 metrů. Jenže podle vedení města České Velenice současná alej může být pro návštěvníky nebezpečná. Město teď čeká na předání oponentního posudku a petice ze strany iniciativy.

Podle českovelenického místostarosty Pavla Chabionika v se v říjnu alej prořezávala. „Proběhly opětovně bezpečnostní a zdravotní řezy, které zamezují vážnějším hrozbám pro návštěvníky. V našem městě vznikla občanská iniciativa, která se snaží najít jiné řešení než celkovou obnovu, vytvořila petici za zachování stávající aleje a sbírá podpisy na podporu této iniciativy,“ sdělil místostarosta.

Podle něho si iniciativa nechala vytvořit oponentní posudek na zdravotní stav aleje, podle které by alej ve stavu v jakém je, mohla ještě zůstat po nějakou dobu zachována. A postupně by se kácely špatné stromy. „Chceme se sejít s iniciativou, očekáváme předání oponentského posudku ,“ zmínil nyní místostarosta Českých Velenic Pavel Chabionik.

Petice za zachování stromořadí přinesla podle Ireny Šefčíkové z petičního výboru a občanské iniciativy asi 1 580 podpisů. A podepisovat ji bylo možné on-line i v nouzovém stavu.

Další fáze ohledně aleje jsou teď podle místostarosty pozastaveny dokud se prý neuskuteční odborná jednání, poté se ukáže další cesta postupu.

Kaštanovou alej město řeší jíž pět let. „Zdravotní stav aleje je ve vážném stavu, a abychom mohli alej zachovat pro budoucí generace, je celková obnova aleje nejvhodnější řešení. Nemáme v plánu alej vykácet, chtěli bychom alej obnovit,“ zdůraznil místostarosta.

Posudky na stav stromořadí městu zpracovávají odborníci v oboru dendrologie a krajinářské architektury.

Irena Šefčíková z petičního výboru a občanské iniciativy v listopadu reagovala, že všichni dosud oslovení odborníci dendrologové, arboristé, entomologové, krajináři se shodují, že alej je příliš hodnotná na to, aby se obnovovala. „Vedení města projekt maximální obnovy dále zvažuje,“ oznámila.