Po výměně oken, zateplení objektu a dalších dílčích úsporách nemožnost dále ovlivnit cenu tepla dodávaného z centrálního zdroje ovlivnila rozhodnutí vlastníků jednoho z panelových domů na prachatickém sídlišti v ulici Česká přejít na alternativní zdroj. Tím je tepelné čerpadlo.

Rozhodující pro tento krok byla podle Milana Haranta ochrana investice do výměny oken a zateplení. „Privatizace bytového fondu umožňuje vlastníkům rozhodovat o jejich majetku a o dodavatelích služeb a energií. Zaplatili si zateplení domu a snížili spotřebu tepla na zhruba polovinu, ale růst ceny tepla investici znehodnocuje.

Cesta z tohoto bludného kruhu vede přes zkušenosti z jiných měst, kde je podobná či horší situace v cenách tepla,“ uvedl Harant.

Proto od listopadu loňského roku mají obyvatelé panelového domu se 37 bytovými jednotkami vlastní zdroj tepla a teplé vody. V době, kdy se odpojili od centrálního zdroje, činil rozdíl za teplo mezi jejich cenou a cenou z CZT 99 korun na GJ včetně DPH. Po snížení ceny tepelným hospodářstvím je sice rozdíl nižší, přesto činí stále 84 Kč/GJ v případě dodávky tepla.

Cena ale není jediný rozdíl, který mohou nájemníci panelového domu pocítit. Vedle úspory mají možnost aktuálněji reagovat na přitápění mimo hlavní topnou sezonu a také jednoznačnou nezávislost na zvyšování ceny tepla z důvodu zvýšené ceny plynu. Ten je přitom u centrálního zásobování teplem jediným zdrojem jeho výroby v Prachaticích.