Pokud se provozovatelům heren nepodaří příští pondělí přesvědčit zastupitele, aby změnili platnou vyhlášku, hazardním hrám bude zhruba do dvou měsíců ve Vimperku odzvoněno.


Jak uvedl vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous, město už jen čeká na rozhodnutí ministra financí. Právě k němu totiž provozovatelé videoterminálů a sázkových her ve Vimperku podali rozklad proti rozhodnutí ministerstva financí. To jim na základě žádosti města zrušilo dříve vydaná povolení k provozování zmíněných zařízení. „Ze zhruba patnácti zrušených povolení ale nabylo právní moci zatím pouze jedno nebo dvě. Předpokládám, že ministr rozhodnutí svého ministerstva potvrdí, ale je to jen oddálení řešení. Nedovedu ani jen odhadnout, kdy by mělo být vše rozhodnuto definitivně," poznamenal Martin Kalous.


Provozovatelé heren požadují změnu obecně závazné vyhlášky v tom smyslu, aby hazard nebyl úplně zakázán, ale aby byly vyjmenovány herny, kde toto lze, a které by přistoupily k navrhované deklaraci. Doposud se provozovatelům heren nepodařilo najít zastupitele, který by navrhovanou změnu vyhlášky do jednání předložil. Pro takovou změnu by nakonec muselo zvednout ruku minimálně devět zastupitelů.