Ačkoliv dosud Ministerstvo pro místní rozvoj nerozhodlo v odvolání města vůči rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o zrušení územního plánu, výsledek odvolání nelze předjímat. Rada města proto začátkem prosince odsouhlasila jednak pořídit vymezení současně zastavěného území a současně schválila zahájit výběr zhotovitele nového územního plánu. „Jak rozhodne ministerstvo, si nikdo netroufne odhadnout. I proto děláme veškeré kroky, aby nedošlo
v případě negativního stanoviska ke zbytečným časovým prodlevám,“ ubezpečila starostka Jaroslava Martanová.

Podle právního zástupce města navíc neexistuje překážka, která by zabraňovala 
i při existenci platného územního plánu mít souběžně vymezeno současně zastavěné území. „I kdyby nám územní plán ministerstvo nakonec posvětilo, budeme mít určitou pojistku,“ dodala starostka s tím, že tyto kroky nebudou stát město ani prostředky navíc, protože jsou řešeny v kompetenci vimperského stavebního úřadu.

Pokud by Vimperku skutečně přestal platit aktuální územní plán, do návrhu nového by pak město hodlalo zařadit i záležitosti, které by jinak řešily zastupitelstvem již odsouhlasené změny 1 a 2 územního plánu.