Volary – S dluhy, které mají vůči městu jeho obyvatelé a podnikatelé, se potýkají i ve Volarech. Jak před nedávnem informovala zastupitele starostka Volar Martina Pospíšilová, lidé ve městě dluží jak za některé poplatky, tak především za nájemné. „Podle informací z ekonomického odboru činí celkové dluhy na poplatcích více než 720 tisíc korun. Nejvyšší dluhy mají přitom lidé ve městě za odpady, kdy městu dlužili ke konci loňského roku celkem 675 633 korun,“ podotkla starostka s tím, že ve zbylé částce jsou zhruba stejným dílem zastoupeny dluhy za poplatky za psy, neuhrazené pokuty a nájemné za pozemky města, tedy hlavně za zahrádky.

Téměř desetinásobek dluhů na poplatcích ale činí celkové dluhy evidované Správou domů a bytů Volary za nájemné z bytových a nebytových prostor. Ke konci loňského roku tyto dluhy přesáhly celkovou částku 6,23 milionu korun. „Jen poplatek z prodlení u těchto dluhů činí více než 1,3 milionu korun, zbytek jsou pohledávky jako takové,“ poznamenala Martina Pospíšilová. Jen za loňský rok dlužili na nájemném obyvatelé v městských bytech 181 582 koruny, v některých případech už má Správa domů a bytů Volary potvrzeno uznání dluhu a dlužníci své dluhy splácejí. „Největší dluh tři miliony korun je u jedné společnosti, u které běží čtvrtým rokem konkurzní řízení a městu se nepodařilo se správcem konkurzní podstaty uzavřít dohodu o splácení dluhu,“ dodala starostka.

Vimperk – Za loňský rok dlužilo na nájemném v městských bytech různě vysoké částky celkem 97 nájemníků. Uvedl to Daniel Kaifer, jednatel Městské správy domů Vimperk. „Nevybrané nájemné za loňský rok činilo 960 tisíc korun,“ poznamenal. I přes poměrně vysokou částku se Městské správě domů ve Vimperku daří celkové dluhy na nájemném rok od roku snižovat. „Zatímco v roce 2012 činilo nevybrané nájemné 1,4 milionu korun, loni to nebyl ani milion. V průměru to vycházelo na deset tisíc korun na každého dlužníka,“ dodal jednatel MSD Vimperk. Spolu s lepšící se platební morálkou nájemníků v městských bytech se Vimperským daří každý rok snižovat i dluh, který přechází z jednoho roku do druhého. Zatímco v roce 2013 se kromě nových dluhů musela správa domů vypořádat s dluhy z předchozího roku ve výši 1,1 milionu korun, nevymožené dluhy z roku 2014 byly v roce 2015 už jen 340 tisíc korun.

Podle Daniela Kaifera hrají v poklesu dlužných částek na nájemném a větší úspěšnosti s výběrem dluhů významnou roli dva faktory. „Tím prvním jsou nájemní smlouvy uzavírané výhradně na dobu určitou. Jakmile někdo dluží na nájemném, smlouva se mu neprodlouží. Je to určitý tlak, aby lidé své dluhy řešili v co nejkratší lhůtě. Pokud nebude mít dlužník smlouvu, nedostane příspěvek na bydlení a tak dále,“ podotkl.

Druhým neméně významným aspektem v boji s neplatiči je vyčlenění jednoho pracovníka MSD čistě na agendu dluhů z nájemného. Jedná se o důslednou práci od těch nejmenších částek. Jakmile někomu vznikne byť jen padesátikorunový dluh, je takový nájemník okamžitě kontaktován a upozorněn na to, že dluží a že mu nabíhá penále. Tento systém funguje ve Vimperku třetím rokem. „V minulosti taková důslednost chyběla, proto se někdy stalo, že dlužné částky narůstaly. Dnes to funguje tak, že při sebemenším dluhu se o něm dlužník dozví hned několika způsoby, ať už se jedná o písemné upozornění, zprávu pomocí SMS nebo e-mailu, popřípadě osobní intervencí od našeho technika. Odhadnu to, že devadesát procent lidí po takovém upozornění situaci řeší okamžitě,“ zdůraznil Daniel Kaifer.