Ne každá změna zákona je dobrou zprávou pro lidi. Tentokrát ale změna zákona o hazardních hrách a loteriích jednu dobrou zprávu přináší. A dotkne se všech, kteří plánují pořádání plesu s nezbytnou tombolou. Pokud tedy chtějí plesat až po Novém roce.

TOMBOLA SE POVOLUJE

Do konce letošního roku totiž platí, že každý pořadatel plesu, do kterého je zahrnuta i tombola, musí o pořádání plesu požádat místně příslušný obecní úřad. „Doteď je to tak, že každý, kdo chce pořádat ples a na něm prodávat lístky na tombolu, musí o pořádání plesu s tombolou požádat na našem odboru a my jsme k tomu vydávali rozhodnutí. Týkalo se to každého plesu s tombolou, u kterého herní jistina, tedy násobek počtu vydaných lístků na tombolu a jejich prodejní cena za jeden los, je nižší než padesát tisíc korun. Dále je provozovatel tomboly povinen podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her na Finanční úřad. Pokud je herní jistina vyšší než padesát tisíc korun, povolení do konce letošního roku vydává ministerstvo financí. Nově se toto bude týkat pouze těch pořadatelů tomboly, u nichž herní jistina bude vyšší než sto tisíc korun," uvedla Lenka Švecová z odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk.


Navíc od příštího roku už nebudou muset pořadatelé plesů s tombolou a herní jistinou sto tisíc korun a výš úřad žádat o povolení, ale vztahuje se na ně pouze oznamovací povinnost. A také povinnost odvést podle zákona o hazardních hrách daň ve výši 23 procent z herní jistiny. Provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí 100 000 korun a méně, od prvního ledna 2017 už předmětem daně není.

OD LEDNA JEN HLÁŠKA

U tombol nad sto tisíc korun navíc bude pouze ohlašovací povinnost, odpadne tak nutnost o pořádání plesu s tombolou žádat. „Za svou praxi jsem se nikdy nesetkala, že by někdo ples s tombolou a takovou herní jistinou vůbec pořádal. A když vezmu zatím platnou výši herní jistiny do padesáti tisíc korun, ve většině plesů se tato částka pohybuje do dvaceti tisíc korun. S vyšší částkou jsem se ještě nesetkala," doplnila Lenka Švecová.


Přestože ceny v tombole mohou být zejména u reprezentačních plesů v hodnotě blížící se hornímu limitu, rozhodující je, kolik lístků a za jakou cenu se do tomboly prodá. „Na výši jistiny nemá hodnota cen žádný vliv, rozhoduje skutečně jen celková částka z prodaných losů. Aby tedy musel pořadatel tomboly ohlašovat ples při nově stanoveném limitu pro herní jistinu sto tisíc korun a výš, znamenalo by to prodat pět tisíc losů za dvacet korun, což bývá obvyklá cena jednoho lístku. A to minimálně u nás určitě nenastane," dodává Lenka Švecová.

TOMBOLA S NOTÁŘEM

O povolení zatím musí požádat příslušný úřad každý pořadatel plesu s tombolou. „Pokud herní jistina nepřesáhla dvacet tisíc korun, nemusel být při losování tomboly přítomen státní dozor. U herní jistiny nad dvacet tisíc korun už musí být při losování tomboly přítomen státní dozor," dodala. Jednoduše řečeno, kdo chtěl mít bohatou tombolu a prodat hodně lístků, musel si zajistit na losování cen přítomnost například notáře. „Pokud to vezmu na naše podmínky, povolujeme zatím především maturitní plesy a na nich nikdo takovou tombolu nemá," dodala.

PLUS PRO MATURANTY

„Pokud se nejedná o nějaký reprezentační ples velké organizace, případně podniku, ale jsou to maturitní plesy popřípadě plesy zájmových organizací a spolků, je změna zákona o hazardních hrách určitě potěšující. Asi každý ví, jak těžko se ceny do tomboly shánějí, následně je potřeba zohlednit i cenu losů. Doteď je to tak, že za rozhodnutí musí zaplatit správní poplatek pět set korun, vždy musí být zástupce, který bude o povolení plesu žádat, ten si musí nechat udělat aktuální výpis z rejstříku trestů, což je dalších sto korun. Ještě ani ples nezačal a už museli maturanti vydat šest set korun," podotkla Lenka Švecová.


S účinností od 1. 1. 2017 přechází správní dozor nad provozováním hazardních her na celní úřady a Ministerstvo financí ČR. Ty budou provádět dozorovou činnost nad provozováním hazardních her provozovaných na území republiky.