„Žáci primy prokazovali, že se již umí orientovat v novém prostředí. Museli projít nepřezuti kolem školníka, vyřešit záludné otázky, prokázat tělesnou zdatnost a na závěr jim bylo předáno vysvědčení, kterým byli pasováni do role piškotů", popsal přijímací rituál ředitel školy Jan Heřta, který zde byl hned v trojí roli. Do své funkce totiž nastoupil společně se zde přijímanými „piškoty", mezi nimiž navíc přivítal syna Jana a pochopitelně zde vystupoval coby ředitel školy, předávající zmíněné vysvědčení. Společný závěrečný přípitek pak byl zároveň přáním, aby primáni za oněch osm let studia, jenž mají před sebou, prožili mnoho krásných chvil při společných akcích.

Jaroslav Pulkrábek