„Střecha je opravdu ve špatném stavu a rozhodně potřebuje opravit. Netolická školka ale již získala na zmíněnou opravu dotaci, a to ve výši milion korun,“ uvedl starosta města Netolice Oldřich Petrášek.
Celkový odhad nákladů, které jsou na opravu nutné, činí jeden a půl milionu korun. Dle slov starosty má mateřská škola peníze v rezervě rozpočtu školky. „S opravou bychom začali o velkých letních prázdninách, když tam nejsou děti. Ještě před tím se ale uskuteční výběrové řízení,“ dodal starosta Petrášek.
„Střecha je opravdu v havarijním stavu. O dotaci jsme žádali třikrát a nebyla nám schválena. Až nyní jsme získali na opravu částku milion korun, přičemž zbytek se bude muset doplatit z fondu rezerv mateřské školy. Je nutné kompletně vyměnit celou střechu,“ doplnila ředitelka netolické mateřské školy Věra Raušerová.