„Získali jsme grant ve výši dva miliony padesát pět tisíc korun. Ten je spolufinancován z Finačních mechanismů EHP/Norska, Jihočeským krajem a obcí Vitějovice, která se spolupodílí částkou tři sta deset tisíc korun. Ve školce byla již provedena obnova všech sportovních zařízení na zahradě a výměna nábytku v MŠ.V současné době je rekonstruována kuchyně,“ uvedla ředitelka MŠ Vitějovice Milena Šmajclová. Vše by mělo být hotovo do 23. sprna.

Deník/Lukáš Vlk