Na nedělní odpoledne totiž Žernovičtí podle tradice připravili lidovou hru Pochovávání Bakuse. Zbytek odpoledne pak patřilo dětem při tradičním karnevalu.

V pondělí 12. února vyrazil masopustní průvod obcí, aby se v úterý v 19 hodin všechny maškary sešly v Žernovické hospodě a křepčily až do půlnoci za doprovodu kapely Malenička. Přesně o půlnoci pak starostka Petra Kleinová získala opět klíč od obce a masopust skončil. Domů všichni ale odcházeli s popelcem na čele. Tradice se prostě musí dodržovat.