Mary Lou si pro děti připravila několik ukázek ze své činnosti, a také několik tanečků, které si děti zatančily s nimi. Zatancovat si přišli všechny třídy z prvního stupně a paní učitelky je podpořily, protože šly tancovat také. CTS Mary Lou by touto cestou ještě jednou ráda poděkovala za možnost přijít mezi děti a zatancovat si s nimi. Kdykoli by se někdo z Vás chtěl přijít podívat, zatancovat si s námi, bude vítán.