Jak se nazývá centrum, které vedete a čím vším se ještě zabýváte?

Vytvořila jsem a vedu Vzdělávací centrum Bezinka při DDM Prachatice. Učím v Mateřském centru Dupy Dub nejmenší děti na flétnu a housle, lektoruji kurzy   Společnosti Montessori v Praze,  Montessori metodou pomáhám jako asistentka reedukace dětem na ZŠ Národní. Pracuji také v lesní mateřské školce ve Vimperku.

Letos se bude otvírat první třída Montessori pedagogiky na Základní škole Národní v Prachaticích; čím a jak se liší od klasické třídy?

Z důvodu malého počtu zájemců se zřejmě 1. Montessori třída neotevře. Přesto se této myšlenky nevzdáváme a rozhodně uděláme vše pro to, aby byla třída otevřena v dalším školním roce, kdy budeme moci spojit děti dvou ročníků.

Čím se Montessori třída liší od klasické se těžko popisuje, lépe vidí. Nejjednodušeji řečeno je to filozofií, která je založená na respektu individuality dítěte, organizací výuky, ve které se děti učí plánovat si učivo, být zodpovědný za svoji práci a prezentovat svoje myšlenky. Liší se také vybavením třídy speciálními pomůckami a slovním hodnocením dětí.

Do kolikáté třídy budou moci chodit děti, které si vybraly Montessori systém?

V České republice už přes deset let cca na 30 školách funguje 1. stupeň, na několika z nich začínají stupeň druhý. Ptáte-li se na Prachatice, naše myšlenka Montessori školy se týkala celého prvního stupně.

Jaká je přizpůsobivost žáků, přechod z Montessori třídy do klasické třídy? Nese to nějaká rizika?

Ne všem dětem sedne klasický systém a těm nabízíme alternativu. Může to být samozřejmě ale i obráceně – tedy že budou děti, které z Montessori třídy přejdou do klasické. Na to musí být každý učitel alternativní třídy připraven. Montessori třída nemůže být v rámci jedné školy ani celého školského systému „státem ve státě", žádný systém není dokonalý sám o sobě a není vždycky pro všechny. Musí se vzájemně obohacovat, doplňovat. Viděli jsme Montessori třídu v Brně, která využívá prvky klasického vyučování. Naší vizí je alternativní škola s rozumným podílem „klasiky" tak, abychom využili všech předností Montessori pedagogiky, ale aby přechod dětí na vyšší stupeň nebo i v rámci jednoho stupně nebyl problematický.

Jsou osnovy Montessori shodné s klasickou třídou? Je možné, aby dítě z Montessori ve třetí třídě neumělo číst?

Pro všechny školy, ať učí jakýmkoliv způsobem, je závazný „Rámcový vzdělávací program". Ve vzdělávacím obsahu RVP je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k využívání získaných schopností a dovedností. Tento vzdělávací cíl více odpovídá principům Montessori pedagogiky než v dřívějších koncepcích. Závazné jsou pro všechny především výstupy na konci 5. a 9. třídy. V Montessori systému je spíše pravidlem, že dítě (z Montessori školky) nastoupí do 1. třídy a už číst umí. Montessori školky jsou vybaveny pomůckami, které byste očekávali v první třídě. Děti se tam ale neučí, prostě s pomůckami pracují a tyto dovednosti si osvojují mimoděk. Žáci z Montessori tříd, ať už prošli jakoukoliv školkou, většinou vykazují vysokou čtenářskou gramotnost.

Kolik bude stát školné a jak to je v jiných školách státních a soukromých v jiných městech? Je možné se ještě přihlásit?

Měsíční příspěvek do Montessori školy v Prachaticích kolem 450 Kč. Příspěvky ve státních Montessori školách se pohybují kolem této částky, v soukromých kolem 8 000,-měsíčně, v Praze i mnohem víc. Přihlásit se je určitě ještě možné přímo v ZŠ Národní v Prachaticích.

Plánujete do budoucna otevření mateřské Montessori školy?

Bylo by logické, kdyby Montessori škole předcházela Montessori školka a kdyby rodiče mohli vybírat mezi klasickým a alternativním předškolním zařízením. Otevření školky je však finančně náročnější než otevření školy. Do budoucna proto hledáme jiné možnosti, jak školku otevřít.

Vychováváte Montessori pedagogikou své děti?

Když se několik let intenzivně zabýváte nějakým výchovným systémem, je skoro nemožné ho doma nepoužít, takže nepochybně jsme za ta léta něco z Montessori použili. Snažíme se s manželem o výchovu maximálně respektující a empatickou. Nestavíme ji na žádném uceleném systému, ale na porozumění a objasňování. Jestli se nám to daří, se zeptejte našich dětí.

Ondřej Babka