1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Změna vyhlášky zadávání veřejných zakázek a zavedení nových, zcela transparentních postupů při přijímání a vyhodnocování nabídek.

2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Urgentní zpracování podkladů pro podání žádostí o získání dalších dotací. Zjištění možností dosažení úspor provozních nákladů za účelem zlepšení efektivity provozu, které umožní zapojení soukromého sektoru do financování investice. Dokončení do 2019.

3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


1 - komunikace s lidmi
2 - efektivita úřadu
3 - dotační podpora
4 - bezpečí
5 - podpora podnikání
6 - příprava projektů
7 - školství
8 - místní komunikace
9 - dluhy vůči městu
10 - bydlení
11 - sociální služby
12 - podpora sportu a kultury
13 - seniorská společnost
14 - investice do osad
15 - doprava
16 - aktivizace obyvatel
17 - hazard
18 - životní prostředí

4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.

Kruhové objezdy u Lidlu a na Fišerce.
Úprava okolí příjezdových komunikací do města.
Úprava budovy bývalé lesnické školy na byty.