„Zákon obecně tuto povinnost obcím a městům neukládá. A zákonodárce také věděl proč. Ďábel se totiž zásadně skrývá v maličkostech, jimiž v tomto případě mohou být citlivé osobní údaje různých žadatelů, navrhovatelů, které se nacházejí v materiálech, o nichž zastupitelstvo jedná. Většina měst a obcí v České republice tyto materiály před jednáním zastupitelstva nezveřejňuje. Dostávají je pouze zastupitelé. Pro občany jsou zveřejňovány pozvánky s programem a následně zápis z jednání.

Za svou letitou kariéru na úřadu jsem se nikdy nesetkal s požadavkem, že by nějaký občan nebo zastupitel tyto materiály chtěl v předstihu zveřejňovat. Teď, když zveřejnění materiálů navrhují dva bývalí nejvyšší představitelé města, Jan Bauer a Robert Zeman, nyní opoziční zastupitelé, to vyznívá přinejmenším podivně. Proč s tímto návrhem nepřišli, když byli v čele města?

Připomínám, že souvisejícím problémem je rovněž další nárůst administrativních úkonů ze strany úřadu, např. složka materiálů předložených na minulé zastupitelstvo města obsahovala více než dvě stě stránek formátu A4.

Přesto se touto záležitostí budeme dále zabývat. Otázka zveřejňování materiálů pro zasedání zastupitelstva města na webové stránky může být diskutována při realizaci dotačního projektu modernizace technologického centra MÚ na konci letošního roku.

I tak je třeba řádně zvážit, jakým způsobem nakládat s citlivými daty, abychom se nedostali do rozporu se zákonem.“