Místo kanad pohorky, místo strážců hranic lesníci a pracovníci národního parku. Taková změna čeká po řadě let areál bývalé roty pohraniční stráže v Borových Ladech.


Donedávna jej vlastnilo Krajské ředitelství Jihočeské Policie v Českých Budějovicích. To se ho jako nepotřebného majetku snažilo téměř dva a půl roku marně prodat poté, co ministerstvo životního prostředí a Správa parku nedoložily smysluplný záměr využití. Situace se ale změnila a areál získala bezúplatně do majetku Správa parku.


Její ředitel Jiří Mánek chce proto co nejrychleji sestěhovat všechny činnosti z územního pracoviště lesní správy Borová Lada pod jednu střechu, lépe řečeno do jednoho areálu. „Okamžitě, protože hlavní budova ubytovny není ve špatném technickém stavu, využijeme část budovy jako kancelářské prostory. Do areálu, který už nyní částečně využíváme, přestěhujeme naši techniku z Borových Lad a z Kvildy a také přidruženou výrobu oplocenek a mobiliáře pro návštěvníky," potvrdil Jiří Mánek.


„Pro nás, jako obec Borová Lada, i pro mne osobně to znamená obrovskou výhru, protože jsem se celou věc snažila řešit od roku 2007. Vždy mne všichni ministři i ředitelé Správy ujišťovali, že převodu nic nebrání, ale vždy se to na něčem zadrhlo," říká starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

Rota Borová Lada:
Areál bývalé roty pohraniční stráže čítá rozlehlé pozemky a několik nemovitostí. Jejím současným vlastníkem se stala Správa NP a CHKO Šumava. Původní vlastník Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje se areál snažil opakovaně prodat formou výběrového řízení. Z původní nabídkové ceny více než 40 milionů korun spadla hodnota až na 14,5 milionu korun.