Po diskusích s maminkami, pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Vimperk i radou města navrhla zastupitelka Iveta Preslová, aby se již schválená částka na obnovu hřiště navýšila ze 620 tisíc korun na více než milion. Důvodem byla herní sestava, kterou rada původně vybrala a která se ukázala jako nevhodná pro ty nejmenší děti. „Mám dvou a devítileté dítě a nedovedu si představit, že bych to dvouleté pustila na sestavu, kterou vybrala rada města, protože je pro ně nevhodná,“ potvrdila názor maminek přítomných na jednání zastupitelů Veronika Štefflová.

Kritizovanou herní sestavu vybrala z nabídek předložených odborem životního prostředí rada města v souladu s částkou, kterou schválilo v lednu letošního roku zastupitelstvo. Ukázalo se, že sestava není vhodná pro nejmenší děti, proto byla navržena jiná a současně byl předložen návrh na doplnění herního prvku pro starší děti. Navýšení peněz na hřiště i změnu jeho rozložení nakonec vimperští zastupitelé devíti hlasy schválili.