V loňském roce, přesně koncem loňského roku 2014, bylo setkání připraveno až po volbách a tím došlo i k představení celého nového vedení – starosta Martin Malý, místostarosta Jan Klimeš a tajemník Karel Pašek. Pozvání přijalo sedm rodičů a s nimi přišlo, přesně přijelo v kočárcích, šest dětí, z toho jedny dvojčata. Rodičům bylo nabídnuto hlídání dětí, aby měli skutečně čas jen pro sebe a klidné přijetí informací „od pramene“.

Při zahájení v Zimní zahradě Městského úřadu Prachatice vystoupily nevidomé sestry Jarmila Šímová a Marie Šímová se svým krásným zpěvem a děti ze Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 387 pod vedením Mirky Kunešové s pásmem písní a tancem. Děti ze školy také vyzdobily úřad vánočními stromky a vlastně vyrobenými ozdobami.

Starosta města, místostarosta i tajemník informovali o novinkách na úřadu, o městě, o plánovaných investicích, akcích. Odbor sociálních věcí zajistil hlídání dětí v době diskuze. Došlo i na focení.

Všechny přítomné maminky velmi oceňují pozvání a čas, které jim úřad, vedení města věnuje. Řada maminek se již připravuje na vstup do pracovního procesu, některé již pracují na zkrácený pracovní úvazek, jiné na dohodu. To jsou alternativní způsoby pracovního uplatnění, to jsou příležitosti, které úřad svým zaměstnancům nabízí, a proto také byl v soutěži Úřad půl napůl před třemi lety velmi dobře hodnocen.

Hanka Rabenhauptová