Nyní je rybník ve vlastnictví města. Místní organizace Českého rybářského svazu v Táboře s ním uzavřela smlouvu o výpůjčce revíru za účelem rybářského hospodaření. Svaz si Malý Jordán vypůjčil od června na dobu neurčitou.

„V tuto chvíli přesně neznáme aktuální obsádku a druhové složení ryb, protože zde doposud hospodařily jiné subjekty,“ vysvětlil předseda táborského svazu rybářů Karel Melena.

Protože Malý Jordán teče do Jordánu, musí ho osázet hlavně dravými druhy ryb, jako jsou pstruzi nebo štiky. Ty totiž udržují rovnováhu ve vodním ekosystému a nepřímo přispívají k eliminaci sinic na Jordánu, potencionálním záložním zdroji pitné vody pro Tábor. Proto také táborský rybářský svaz komunikuje s hydrobiology, ichtyology a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.